UNUS                                                                OMNES PRO UNO

PRO OMNIBUS

JEDEN ZA WSZYSTKICH - WSZYSCY ZA JEDNEGO

Strona główna W górę O Fundacji OPP KONTAKT OGŁOSZENIA

Tacy sami 


 

 

 

 

Sprawozdanie Fundacji z edycji Programu

TACY SAMI 2016.

 

Tacy sami

projekt współfinansowany przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w ramach umowy

ZZO/000177/02/D Z DNIA 20.07.2016 ROKU

 

Termin realizacji projektu  – 1.05 – 31.12.2016

Warunki rekrutacji:

- posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

- przysłanie zgłoszenia drogą pocztową bądź mailem,

- talent muzyczny – zwłaszcza wokalny,

- premiowana będzie umiejętność gry na instrumencie.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu wraz z uproszczonym harmonogramem

Od maja 2016 zaczęliśmy przygotowania do projektu. Koordynator poszukał odpowiednich podwykonawców oraz zaangażował  wykwalifikowaną kadrę instruktorów. Członkowie zarządu Fundacji z koordynatorem i instruktorami wybrali osoby, które brały w nim udział,  czyli 14 niepełnosprawnych wykonawców.

Po wyborze uczestników zadania i potwierdzeniu przez nich udziału w projekcie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem części artystycznej. Beneficjenci z wydatną pomocą instruktorów podczas prób opracowali scenariusz widowiska, na które składały się zaśpiewane, zaaranżowane i zagrane przez nich utwory muzyczne dostosowane do oczekiwań publiczności, którą była tu młodzież szkolna. Próby odbyły się w Ciechocinku w dniach 18 - 24.06.2016 oraz 16-20.09.2016 w sali udostępnionej przez Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku TeoDorka. W tym czasie zostało przygotowane widowisko. W sali tej zostało zainstalowane odpowiednie nagłośnienie wraz z jego obsługą, którą zapewniła nam F.H.U.P.L.H. Audio.

Projekt został  wdrożony w szkołach w województwie kujawsko - pomorskim. Koncerty poprzedzone próbami odbyły się we wrześniu (3), październiku (3), listopadzie (3) i grudniu (4). Wszyscy niepełnosprawni wykonawcy, ich opiekunowie i kadra do Ciechocinka przyjechali w przeddzień koncertów, by jeszcze raz powtórzyć przygotowany program. Wyjątkowo we wrześniu odbyło się pięć dni takich prób ze względu na długą przerwę i potrzebny czas na przypomnienie materiału oraz w grudniu dwa dni (dodanie elementów świątecznych). Wykonawcy, ich opiekunowie i kadra wynajętym transportem zbiorowym zostali przewiezieni na miejsca koncertów i po ich zakończeniu wrócili także transportem zbiorowym do Ciechocinka. Wyjazd do domów w/w następował zawsze w dniu, w którym odbywał się ostatni koncert.

Koncerty odbywały się w pomieszczeniach zapewnionych przez szkoły (np. aule, sale, domy kultury) w czasie zajęć lekcyjnych, co zapewniło udział wszystkich uczniów. Wszyscy wykonawcy i ich opiekunowie w ramach projektu mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztu przyjazdu do Ciechocinka i z powrotem, dojazd na koncerty, ubezpieczenie NNW. Cała kadra miała zapewnione wyżywienie i transport zbiorowy na miejsca koncertów, a osoby spoza Ciechocinka zakwaterowanie.