UNUS                                                                OMNES PRO UNO

PRO OMNIBUS

JEDEN ZA WSZYSTKICH - WSZYSCY ZA JEDNEGO

Strona główna O Fundacji OPP KONTAKT OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA 


 

 

 

 

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

 

Fundacja PRO OMNIBUS informuje:

 

W 2020 roku miały odbyć się XXXII Igrzyska Olimpijskie -

zostały przeniesione na rok 2021;

 

W 2020 roku miały odbyć się XVI Mistrzostwa Europy w piłce nożnej -

zostały przeniesione na rok 2021;

 

W 2021 roku miał się odbyć

XXV Festiwal Piosenki Młodzieży w Ciechocinku -

z takich samych powodów jak imprezy powyżej,

ale także niemożnością domknięcia budżetu Impresji,

czyli po prostu brakiem pieniędzy,

został przeniesiony na rok 2022.

 

Jest nam z tego powodu niezwykle smutno i źle -

zdajemy sobie bowiem sprawę,

jak wiele osób jest z tego powodu zawiedzionych.

Będziemy jednak czynić maksymalne starania,

aby to co teraz niemożliwe,

w przyszłym roku było wspaniałe.

Natychmiast zaczynamy ku temu działania.

 

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że Wasze zgłoszenia

na tegoroczny Festiwal zachowują ważność na rok przyszły.

Będzie tylko wymagane, prawdopodobnie jako jedyne,

oświadczenie o chęci wzięcia udziału w Impresjach.

 

W stosunku do kandydatów na uczestników,

u których w przyszłym roku zmieni się kategoria wiekowa,

pozostawimy możliwość wyboru, w której zechcą wystąpić -

zostanie to uregulowane stosownymi zapisami w Regulaminie.

 

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy - z nadzieją, że

do zobaczenia za rok.

 

Bądźcie zdrowi i nie traćcie nadziei.

 

 

Fundacja PRO OMNIBUS

informuje:

W związku z działalnością Fundacji w zakresie nawiązywania

i rozwijania kontaktów uczestników naszych projektów

z młodzieżą z innych krajów zaistniała możliwość wyjazdów

na spotkania i koncerty do naszych zagranicznych partnerów

m.in. na Ukrainę, do Rosji i do Gruzji.

Wobec powyższego osoby zainteresowane takimi wyjazdami

proszone są o złożenie stosownego oświadczenia,

które należy przesłać na adres e-mailowy Fundacji:

 

biuro@fundacja.org

 

W przypadku zaistnienia potrzeby skompletowania delegacji

na taki wyjazd jej uczestnicy wywodzić się będą wyłącznie spośród osób,

które zareagują na niniejsze ogłoszenie i dadzą temu wyraz przesyłając oświadczenie.

Dodać należy, że wymagane jest posiadanie paszportu,

z terminem ważności min. 6 m-cy w dniu wyjazdu.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Niniejszym wyrażam wolę i zgodę na wyjazdy zagraniczne

organizowane przez Fundację PRO OMNIBUS.

Jednocześnie oświadczam, iż posiadam ważny paszport.

( Podpis osoby zgłaszającej i prawnego opiekuna. )