UNUS                                                                OMNES PRO UNO

PRO OMNIBUS

JEDEN ZA WSZYSTKICH - WSZYSCY ZA JEDNEGO

Strona główna O Fundacji OPP KONTAKT OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA 


 

 

 

OGŁOSZENIE

z dnia 31 lipca 2018 r.

 

Fundacja PRO OMNIBUS

informuje:

W związku z działalnością Fundacji w zakresie nawiązywania

i rozwijania kontaktów uczestników naszych projektów

z młodzieżą z innych krajów zaistniała możliwość wyjazdów

na spotkania i koncerty do naszych zagranicznych partnerów

m.in. na Ukrainę, do Rosji i do Gruzji.

Wobec powyższego osoby zainteresowane takimi wyjazdami

proszone są o złożenie stosownego oświadczenia,

które należy przesłać na adres e-mailowy Fundacji:

 

biuro@fundacja.org

 

W przypadku zaistnienia potrzeby skompletowania delegacji

na taki wyjazd jej uczestnicy wywodzić się będą wyłącznie spośród osób,

które zareagują na niniejsze ogłoszenie i dadzą temu wyraz przesyłając oświadczenie.

Dodać należy, że wymagane jest posiadanie paszportu,

z terminem ważności min. 6 m-cy w dniu wyjazdu.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Niniejszym wyrażam wolę i zgodę na wyjazdy zagraniczne

organizowane przez Fundację PRO OMNIBUS.

Jednocześnie oświadczam, iż posiadam ważny paszport.

( Podpis osoby zgłaszającej i prawnego opiekuna. )