UNUS                                                                OMNES PRO UNO

PRO OMNIBUS

JEDEN ZA WSZYSTKICH - WSZYSCY ZA JEDNEGO

Strona główna W górę O Fundacji OPP KONTAKT OGŁOSZENIA

Być Śpiewać Żyć 


 

 


Fundacja PRO OMNIBUS

w okresie od 1 kwietnia 2012 do 31 października 2012 r. zrealizowała projekt pn. „Być – śpiewać – żyć”, który był współfinansowany przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt dążył do rozwoju form integracji społecznej osób niepełnosprawnych, które narażone są na wykluczenie społeczne. Każdy człowiek chce być chociaż przez chwilę w centrum zainteresowania. Szczególnie osoby niepełnosprawne wymagają zainteresowania opiekunów i społeczeństwa, aby mogły normalnie funkcjonować w rodzinie i w społeczeństwie lokalnym. Wymaga to działań edukacyjnych, których celem jest nauczyć osobę niepełnosprawną i jej opiekunów współdziałania w życiu, z sobą i obok siebie. Ten proces nazywamy integracją. Proces integracji obejmuje organizację życia i działalność osób niepełnosprawnych w swoim środowisku, mająca na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, wychowawczych i zawodowych. W ramach zajęć integracyjnych prowadzona była rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Jedną z interesujących form rehabilitacji niepełnosprawnych jest rehabilitacja poprzez muzykę, która jest przyjemna do słuchania dla wszystkich, różnica występuje tylko w indywidualnym podejściu i upodobaniu w jej percepcji. Jedni lubią słuchać cichą melodię, inni głośną, rytmiczną, podrywającą do ruchu ciała. Jeżeli muzyka niesie tyle przyjemności i tak jest mobilizująca, można i należy ją wykorzystać do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem.

Nasi beneficjenci to ludzie kochający muzykę i poprzez udział w organizowanym przez nas cyklu koncertów czują integrację ze społeczeństwem, bo nikt nie ocenia ich przez pryzmat niepełnosprawności, ale ich umiejętności. Dlatego, jako Fundacja dążymy do promowania aktywności młodych osób niepełnosprawnych utalentowanych wokalnie, kładziemy duży nacisk na ich rozwój, zarówno muzyczny poprzez organizację prób wokalnych i koncertów, jak i społeczny poprzez m. in. nawiązywanie nowych znajomości, występy przed liczną i wymagającą publicznością. Dążymy też do akceptacji środowiskowej. Jednak nie możemy zapomnieć, o tym że integracja społeczna odnosi się tylko do osób niepełnosprawnych, ale także do ich  rodzin, opiekunów, jak i reszty społeczeństwa. Poprzez organizację projektu docieramy do wszystkich jego uczestników. Doświadczenie pokazało nam, że inicjatywy z udziałem osób pokrzywdzonych przez los spotykają się z coraz szerszą akceptacją społeczną. Młodzi, niezwykle utalentowani ludzie, mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas prawdziwych koncertów, z orkiestrą symfoniczną. Dlatego też stworzyliśmy projekt, który pozwolił beneficjentom wyrazić siebie poprzez muzykę. W projekcie wzięło udział 12 niepełnosprawnych beneficjentów ostatecznych. Każdy z uczestników wybrał sobie utwór, który odzwierciedlił najbliższe jego wrażliwości. Dzięki temu powstał szczególny koncert, w którym z akompaniamentem orkiestry kameralnej, zabrzmiały przeróżne gatunki muzyczne od popu, rocka przez blues, jazz do muzyki klasycznej, w nowatorskich wykonaniach. Utwory były śpiewane w różnych konfiguracjach głosowych - solo, w duetach, z towarzyszeniem chórków. Trudne zadanie miał reżyser, który z tych, jakże różnych, utworów stworzył scenariusz koncertów. Ciężka praca spoczywała również na  kierowniku muzycznym, który wszystkie utwory wykonywane z udziałem chórków, musiał do tego odpowiednio przygotować.

Program koncertów został przygotowany podczas prób. Próby odbyły się w Ciechocinku w dniach 23.05 – 26.05.2012 oraz 9.06 – 12.06.2012, 13 września 2012 i 12 października 2012. Oprócz tego próby odbyły się również w dniach 15 i 22 czerwca 2012 i 28 września 2012.

W próbach uczestniczyli wszyscy beneficjenci, ich opiekunowie, szesnastoosobowa orkiestra kameralna oraz kadra. Za odpowiednie przygotowanie beneficjentów do zaśpiewania wybranych przez nich utworów odpowiadał kierownik muzyczny oraz instruktor muzyczny, którzy poprowadzili zajęcia indywidualnie dobrane do potrzeb każdego beneficjenta. Orkiestra brała czynny udział w próbach i koncertach akompaniując wszystkim wykonawcom, oraz przygotowała aranżacje dla każdego uczestnika indywidualnie. W ramach zadania odbyło się 8 koncertów. W województwie kujawsko – pomorskim odbyły się w dniach 16.06.2012 i 23.06.2012, 29.09.2012, w województwie śląskim w dniach 14-16.09.2012 oraz w województwie łódzkim w dniach 13 i 14.10.2012. Miejsca koncertów – 16.06 – Ciechocinek, 23.06 – Aleksandrów Kujawski, 14.09 – Konopiska, 15.09 – Blachownia, 16.09 – Częstochowa, 29.09 – Zakrzewo, 13.10 – Zduńska Wola, 14.10.2012 – Sieradz.

Artyści zaprezentowali repertuar przygotowany podczas prób z orkiestrą. Wielokrotnie organizowane koncerty dowiodły, że piosenkarze czują się pewniej, gdy są wśród muzyków, a publiczność docenia profesjonalizm. Wśród wykonawców znajdą się osoby, które występowały już w innych organizowanych przez Fundację koncertach.

Poniżej publikujemy kilka plakatów z organizowanych w ramach projektu koncertów

 

Blachownia

Ciechocinek

Sieradz