UNUS                                                                OMNES PRO UNO

PRO OMNIBUS

JEDEN ZA WSZYSTKICH - WSZYSCY ZA JEDNEGO

Strona główna W górę O Fundacji OPP KONTAKT OGŁOSZENIA

FESTIWAL 2020 


 

 

 

Fundacja PRO OMNIBUS

ogłasza werdykt Jury

XXIV

Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Impresje Artystyczne - Ciechocinek 2020,

który odbył się w terminie

15 lipca - 3 sierpnia 2020 r.

w składzie:

 

Sławek Małecki - przewodniczący

Alicja Kulińska

Adrianna Olędzka

Jerzy Skonieczny

 

 

GRAND PRIX

Patrycja Błach - "List"

 

1. Miejsce do lat 16

Julia Walczyna - "Miasto 44"

 

1. Miejsce do lat 25

Amelia Dubanowska - "I will always love you"

 

2. Miejsce do lat 16

Nikola Wojciechowska - "Gdy nie masz nic"

 

2. Miejsce do lat 25

Agata Popławska - "Kwiat"

 

3. Miejsce do lat 16

Kacper Kujawski - "Lemon tree"

 

3. Miejsce do lat 25

Alicja Grzybicka - "Beautiful"

 

Wyróżnienia Jury:

Kacper Cieślik - "Dni, których nie znamy"

Krzysztof Duda - "Weź nie pytaj"

Julia Gradomska - "Gołębi song"

Kalina Kusterska - "Sen motyla"

Natalia Mikołajczak - "Meluzyna"

Dawid Poliński - "Lubię wracać tam gdzie byłem"

Krzysztof Seredyński - "Tylko we Lwowie"

 

Wyróżnienia Specjalne Fundacji PRO OMNIBUS:

Marek Okręglicki - "Gdybyś nie istniała"

 

Wszystkim laureatom i uczestnikom Festiwalu

serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

 

 

Fundacja PRO OMNIBUS

ogłasza listę uczestników

XXIV

Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Impresje Artystyczne - Ciechocinek 2020,

który odbył się w terminie

15 lipca - 3 sierpnia 2020 r.

 

Błach Patrycja

Borkowski Szymon

Borowiak Jagoda

Burchardt Dominik

Buta Ewelina

Chlewiński Maksymilian

Cieślik Kacper

Czeszel Kamil

Częstochowska Małgorzata

Dubanowska Amelia

Duda Krzysztof

Dul Bartosz

Fabia Maria

Gradomska Julia

Grzybicka Alicja

Hankus Mateusz

Kachnert Martyna

Kujawski Kacper

Kulbacka-Pachulska Magdalena

Kusterska Kalina

Mateuszuk Robert

Mech Daniel

Mikołajczak Marcin

Mikołajczak Natalia

Okręglicki Marek

Orłowska Aleksandra

Pachulska Angelika

Paszkiewicz-Garczarek Sylwia

Pawłowska Kaja

Poliński Dawid

Popławska Agata

Resterny Zuzanna

Seredyński Krzysztof

Seweryniak Agnieszka

Siekierka Natalia

Sitarek Krzysztof

Smogulecka Natalia

Szczudlińska Anna

Szwankowski Sebastian

Szynol Aneta

Tomaszewski Radosław

Tomczyńska Marta

Walczyna Julia

Wawrzynek Marta

Wereszczyńska Anna

Wojciechowska Nikola

Wróbel Magdalena

Wróbel Marta

Wywiał Magdalena

Zyzak Łukasz

 

 

Zainteresowane osoby lub organizacje winny zapoznać się

z Regulaminem - złożenie zgłoszenia traktowane jest

jako przyjęcie do wiadomości i stosowania jego zapisów.

Kompletne zgłoszenia składają się z niżej wymienionych

prawidłowo wypełnionych załączników:

 

Karta uczestnika

Kwestionariusz osobowy

Informacja o uczestniku

Propozycje muzyczne

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Termin realizacji projektu - 01.05 - 31.10.2020

  

Warunki rekrutacji do projektu:

Rekrutacja beneficjentów zadania odbywała się poprzez zamieszczenie (na początku każdego roku kalendarzowego) odpowiedniego ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji oraz Facebooku. Osoby, które wcześniej uczestniczyły w organizowanych przez nas warsztatach i koncertach także zachęcały swoich kolegów do udziału w zadaniu.

Wszyscy chętni do udziału w projekcie wypełnili wymagane dokumenty i wraz z płytą z wybranymi i zaśpiewanymi przez siebie utworami przesłali na adres Fundacji, termin nadsyłania zgłoszeń był do połowy kwietnia 2020 roku. Wszystkie zgłoszenia na bieżąco przyjmował zarząd Fundacji.

W maju 2020 r. z nadesłanych zgłoszeń, po zapoznaniu się z nimi, Rada Artystyczna w składzie: przedstawiciel Fundacji, kierownik zespołu muzycznego oraz jeden z instruktorów wybrał 50 uczestników projektu z Polski, którzy zostali do niego zakwalifikowani. Pozostałe osoby, które nie zostały zakwalifikowane zostały wpisane na listę rezerwową.

Podstawowymi kryteriami oceny nadesłanych zgłoszeń były: talent muzyczny (przede wszystkim wokalny), na podstawie nagrań oceniane było czy kandydat śpiewa czysto wybrany przez siebie utwór, nie fałszuje, trzyma się linii melodycznej piosenki, wykazuje zdolności z utrzymaniem poczucia rytmu piosenki, trzyma się tonacji, w której oryginalnie napisany jest utwór. Poza tym oceniano poprawność nadesłanego zgłoszenia.

Wyniki rekrutacji ogłaszane zostały na stronie internetowej, a osoby zakwalifikowane powiadamiane drogą telefoniczną lub mailową. Została stworzona lista rezerwowa.

Z nadsyłanych w latach ubiegłych zgłoszeń wynika, że metody rekrutacji i promocji projektu zostały właściwie obrane, gdyż zgłoszenia napłynęły z wszystkich województw oraz z zagranicy, gdzie też już dotarła wiedza o Festiwalu.

Wyniki rekrutacji ogłaszane zostały na stronie internetowej Fundacji, a osoby zakwalifikowane powiadomione zostały drogą telefoniczną lub mailową.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

 

XXIV Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej – Impresje Artystyczne Ciechocinek 2020 odbył się w Ciechocinku w dniach 15 lipca do 3 sierpnia 2020 r. Jak co roku składał się z dwóch części – warsztatów i koncertów.

Na początku trwały prace związane z rekrutacją, pozyskiwaniem środków, promocją Festiwalu. W maju 2020 zebrała się Rada Artystyczna, która wybrała 50 b.o. Osoby zakwalifikowane zostały o tym powiadomione.

Beneficjentami były młode osoby niepełnosprawne, uzdolnione muzycznie, posiadające orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Fundacja za uczestnictwo w projekcie nie pobierała żadnych opłat. Zapewniła zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, nagrody.

Warto tutaj wspomnieć o opiekunach. Są to przede wszystkim rodzice. Oni najlepiej znają potrzeby naszych beneficjentów ostatecznych., którzy wymagają stałej opieki i pomocy, odpowiednich zabiegów, których Fundacja nie byłaby im w stanie zapewnić.

15 lipca do Ciechocinka przyjechali b.o., opiekunowie, instruktorzy i zespół muzyczny. Od 16 lipca 2020 odbywały się warsztaty muzyczne grupowe i indywidualne, polegające na: ćwiczeniach oddechowych, technik emisyjnych, nauce prawidłowego prowadzenia dźwięku, na poprawną dykcję, ustalaniu interpretacji utworu, frazowania oraz grupowe jak: rozpoznanie zdolności poszczególnych uczestników, ćwiczenia rytmiki, rytmiczno – melodyczne z wykorzystaniem własnego głosu i instrumentów, zabawy rozwijające pamięć melodyczną i rytmiczną.

Każdy b.o. odbył 30 godzin zajęć grupowych i 6 godzin zajęć indywidualnych. Celem zajęć było podniesienie umiejętności wokalnych b.o. prowadzących do przygotowania ich do udziału  w koncertach.

28 lipca została zamontowana scena, nagłośnienie i oświetlenie, ustawione toalety. Fundacja skorzystała z usług firmy ochroniarskiej.

Rozpoczęły się próby z udziałem b.o., zespołu. Wieczorem 29 lipca odbył się Koncert Inauguracyjny z udziałem zespołu i b.o. W dnaich 30 i 31 lipca odbyły się Koncerty Konkursowe. Występujących oceniało Jury.

Osoby nagrodzone i wyróżnione rozpoczęły próby do Koncertu Galowego, który odbył się w sobotę 1 sierpnia. W każdym koncercie wystąpiło 25 wykonawców. W dniu 2 sierpnia 2020 odbyło się spotkanie pożegnalne, na którym stawiła się kadra, b.o., opiekunowie oraz goście. Zostały rozdane nagrody i upominki wszystkim b.o. Wieczorem odbył się Koncert Laureatów. Wszystkie koncerty odbyły się na profesjonalnej scenie z udziałem siedmioosobowego zespołu muzycznego, oświetleniem, nagłośnieniem i scenografią.

Widownia, pomimo ogromnym obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią, była bardzo liczna. Po koncercie uczestnicy wrócili do miejsc zakwaterowania. Dnia 3 sierpnia wszyscy rozjechali się do domów. Następnie rozpoczęły się prace związane z zakończeniem realizacji projektu – rozliczanie dokumentów, analiza ankiet, wydanie i rozesłanie płyt z zapisem Koncertu Galowego.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach Projektu:

 

1. wybór beneficjentów ostatecznych zadania – maj 2020;

2. ogłoszenie wyników naboru – czerwiec 2020;

3. poszukiwanie sponsorów, składanie wniosków o dofinansowania –

    maj – lipiec 2020;

4. poszukiwanie usługodawców i kadry – maj-lipiec 2020;

5. promocja zadania – maj-lipiec 2020;

6. prowadzenie biura projektu – maj-październik 2020;

7. przyjazd beneficjentów, opiekunów i kadry do Ciechocinka – lipiec 2020;

8. zajęcia warsztatowe indywidualne i grupowe – lipiec 2020;

9. montaż odpowiedniego sprzętu (nagłośnienie, oświetlenie, scena, toalety) –

    lipiec 2020;

10. próby z udziałem beneficjentów bezpośrednich i pośrednich projektu –

    lipiec 2020;

11.koncert Inauguracyjny w Ciechocinku – lipiec 2020;

12.koncerty Konkursowe w Parku Zdrojowym w Ciechocinku – lipiec 2020;

13.koncert Galowy w Parku Zdrojowym w Ciechocinku – lipiec 2020;

14.spotkanie pożegnalne z udziałem beneficjentów, ich opiekunów, kadry

     i gości – sierpień 2020;

15.koncert Laureatów w Parku Zdrojowym w Ciechocinku – sierpień 2020;

16.wyjazd beneficjentów, ich opiekunów i kadry do domów – sierpień 2020;

17.opracowanie ankiet i dokumentacji prowadzonej przez instruktorów podczas

     warsztatów – lipiec-wrzesień 2020;

18.wydanie płyty i folderu – sierpień-październik 2020;

19.prace związane z rozliczeniem projektu – czerwiec-październik 2020;

20.zakończenie realizacji projektu – październik 2020.

 

Fundacja PRO OMNIBUS

87-720 Ciechocinek, Park Zdrojowy 1

 

biuro@fundacja.org

fundacja.proomnibus@wp.pl