UNUS                                                                OMNES PRO UNO

PRO OMNIBUS

JEDEN ZA WSZYSTKICH - WSZYSCY ZA JEDNEGO

Strona główna W górę O Fundacji OPP KONTAKT OGŁOSZENIA

FESTIWAL 2018 


 

 

XXII Międzynarodowy

Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Impresje Artystyczne - Ciechocinek 2018

11 - 30 lipca 2018 r.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Termin realizacji projektu - 01.02-31.10.2018

 

 

Warunki rekrutacji do projektu:

 

Rekrutacja beneficjentów zadania odbywała się poprzez zamieszczenie na początku roku odpowiedniego ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji oraz Facebooku. Ogłoszenia o rekrutacji zostały też rozesłane (w lutym przez koordynatora zadania)drogą mailową do urzędów wojewódzkich z prośbą o rozpropagowanie ich wśród zainteresowanych. Osoby, które wcześniej uczestniczyły w organizowanych przez nas warsztatach i koncertach także zachęcały swoich kolegów do udziału w zadaniu. Wszyscy chętni do udziału w projekcie musieli wypełnić wymagane dokumenty i wraz z płytą z wybranymi i zaśpiewanymi przez siebie utworami przesłać na adres Fundacji do połowy kwietnia 2018 roku. Wszystkie zgłoszenia były na bieżąco przyjmowane przez koordynatora projektu. Z nadesłanych zgłoszeń, po zapoznaniu się z nimi, Rada Artystyczna w składzie: przedstawiciel Fundacji, koordynator, kierownik zespołu muzycznego oraz jeden z instruktorów wybrał 50 uczestników projektu, którzy zostali do niego zakwalifikowani. Pozostałe osoby, które nie zostały zakwalifikowane zostały wpisane na listę rezerwową. Podstawowymi kryteriami oceny nadesłanych zgłoszeń były: talent muzyczny (przede wszystkim wokalny) - na podstawie nagrań oceniane było czy kandydat śpiewa czysto wybrany przez siebie utwór, nie fałszuje, trzyma się linii melodycznej piosenki, wykazuje zdolności z utrzymaniem poczucia rytmu piosenki, trzyma się tonacji, w której oryginalnie napisany jest utwór. Poza tym oceniane były: poprawność nadesłanego zgłoszenia. Nagrania wybranych  utworów były niezbędne, gdyż na ich podstawie kwalifikowani byli uczestnicy zadania. Często debiutanci prezentują się lepiej niż osoby wcześniej biorące udział w warsztatach i to oni zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Wyniki rekrutacji ogłaszane zostały na stronie internetowej, a osoby zakwalifikowane powiadomione były drogą telefoniczną lub mailową.

 

 

Działania realizowane w ramach projektu:

 

XXII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2018 odbył się w Ciechocinku i Toruniu w dniach 11-30.07.2018 r. Jak co roku składał się z dwóch części - warsztatów i koncertów. Na początku trwały prace związane z rekrutacją, pozyskiwaniem środków, promocją Festiwalu. W maju 2018 roku zebrała się Rada Artystyczna, która wybrała 50 b.o. Osoby zakwalifikowane zostały o tym powiadomione. Beneficjentami były młode osoby niepełnosprawne uzdolnione muzycznie, posiadające orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności. Fundacja za uczestnictwo w projekcie nie pobierała żadnych opłat. Zapewniła zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, nagrody, przejazd na koncert w Toruniu. Opiekunowie, o których wart tutaj wspomnieć o opiekunach. Są to przede wszystkim rodzice. Oni najlepiej znają potrzeby naszych b. o., którzy wymagają stałej pomocy, odpowiednich zabiegów, których Fundacja nie byłaby im w stanie zapewnić. 11 lipca do Ciechocinka przyjechali b.o., opiekunowie, instruktorzy i zespół muzyczny. Od 12 lipca do 24 lipca odbywały się warsztaty muzyczne grupowe i indywidualne. W skład programu pracy wchodziły warsztaty indywidualne polegające na: ćw. oddechowych, emisyjnych, nauce prawidłowego prowadzenia dźwięku, ćw. na poprawną dykcję, ustalaniu
interpretacji utworu, oddechów, frazowania, technik emisyjnych oraz grupowe jak:rozpoznanie zdolności poszczególnych
uczestników,ćw. rytmiczne, rytmiczno - melodyczne z wykorzystaniem własnego głosu i instrumentów, zabawy rozwijające pamięć
melodyczną i rytmiczną.Każdy b.o. odbył 30 h zajęć grupowych i 6 h zajęć indywidualnych. Celem zajęć było podniesienie umiejętności wokalnych b.o. prowadzące do przygotowania ich do udziału w koncertach.
24.07 została zamontowana scena, nagłośnienie i oświetlenie, ustawione toalety. Fundacja skorzystała z usług firmy ochroniarskiej. Na
koncert w Toruniu został wynajęty Amfiteatr. Rozpoczęły się próby,z udziałem b.o., zespołu. Wieczorem 25.07 odbył się Koncert
Inauguracyjny z udziałem zespołu i b.o. W dniach 26, 27.07 odbyły się koncerty konkursowe. Występujących oceniało jury. Osoby
nagrodzone i wyróżnione rozpoczęły próby do koncertu galowego, który odbył się 28.07. W każdym koncercie wystąpiło 25
wykonawców. W dniu 29.07 odbyło się spotkanie pożegnalne, na którym stawiła się kadra, b.o.,opiekunowie oraz goście. Zostały rozdane
nagrody wszystkim b.o. Wieczorem odbył się koncert laureatów. Wszystkie koncerty odbyły się na profesjonalnej scenie z udziałem 7
os.zespołu, oświetleniem i nagłośnieniem. Widownia jak co roku była liczna. Po koncercie uczestnicy wrócili do miejsc zakwaterowania.
Dnia 30.07 wszyscy rozjechali się do domów.Następnie rozpoczęły się prace związane z zakończeniem realizacji projektu-rozliczanie
dokumentów,analiza ankiet,wydanie i rozesłanie płyt z zapisem koncertu.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 

1. Ogłoszenie o naborze beneficjentów ostatecznych zadania - luty 2018

2. Nabór beneficjentów ostatecznych - luty - kwiecień 2018

3. wybór beneficjentów ostatecznych zadania - maj 2018

4. ogłoszenie wyników naboru - czerwiec 2018

5. poszukiwanie sponsorów, składanie wniosków o dofinansowanie - luty - lipiec 2018

6. poszukiwania usługodawców i kadry luty - lipiec 2018

7. promocja zadania luty - lipiec 2018

8. Prowadzenie biura projektu luty - październik 2018

9. przyjazd beneficjentów, opiekunów i kadry do Ciechocinka - lipiec 2018

10. zajęcia warsztatowe indywidualne i grupowe - lipiec 2018

11. montaż odpowiedniego sprzętu (nagłośnienie, oświetlenie, scena, toalety, scenografia) - lipiec 2018

12. próby z udziałem beneficjentów bezpośrednich i pośrednich projektu - lipiec 2018

13. Koncert inauguracyjny w Amfiteatrze w Toruniu - lipiec 2018

14. Koncerty konkursowe w Parku Zdrojowym w Ciechocinku - lipiec 2018

15. Koncert galowy w Parku Zdrojowym w Ciechocinku - lipiec 2018

16. spotkanie pożegnalne z udziałem beneficjentów, ich opiekunów, kadry i gości - lipiec 2018

17. koncert Laureatów w Ciechocinku - lipiec 2018

18. Wyjazd beneficjentów, ich opiekunów i kadry do domów - lipiec 2018

19. Opracowanie ankiet i dokumentacji prowadzonej przez instruktorów podczas warsztatów - sierpień - wrzesień 2018

20. wydanie płyty i folderu - sierpień - październik 2018

21. Prace związane z rozliczeniem projektu - czerwiec - październik 2018

22. Zakończenie realizacji projektu - październik 2018
 

 

 

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS

 

ogłasza wyniki

 

XXII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Impresje Artystyczne - Ciechocinek 2018

 

 

 

GRAND PRIX

 

 

Anastasiia TARNAVSKA

 

 

 

1. MIEJSCE

 

 

Patrycja BŁACH

 

Amelia DUBANOWSKA

do  lat 16

 

 

 

2. MIEJSCE

 

 

Tornike TURABELIDZE

 

Veronika CHORNA

do lat 16

 

 

 

3. MIEJSCE

 

 

Matylda OBIEGAŁA

 

Julia WALCZYNA

do lat 16

 

 

 

WYRÓŻNIENIA

 

 

Michał KOPACZEWSKI

 

Joanna KRYŚ

 

Kacper KUJAWSKI

 

Aleksandra NYKIEL

 

Natalia SIEKIERKA

 

Monika WÓJCIKOWSKA

 

Anton VAKULIENKO

 

 

 

WYRÓŻNIENIE  FUNDACJI

 

 

Agata WIDLARZ

 

 

 

 

Laureatom i uczestnikom Festiwalu gratulujemy !

 

 

XXII Międzynarodowy

Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Impresje Artystyczne - Ciechocinek 2018

odbędzie się w terminie

11 - 30 lipca 2018 r.

 

 

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS

ogłasza listę kandydatów na uczestników

XXII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

w Ciechocinku, który odbędzie się w dniach 11 - 30 lipca 2018 r.

 

Koncerty odbędą się w dniach:

25 lipca w Toruniu oraz  26, 27, 28 i 29 lipca w Ciechocinku

( w sobotę 28 lipca Koncert Galowy )

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu winny zapoznać się z Regulaminem

i wypełniły Kartę Uczestnika, Kwestionariusz,

Propozycje muzyczne oraz Informacje o Uczestniku.

 

Konkurs wokalny odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

do 16 lat i do 25 lat.

 

Wypełnione prawidłowo dokumenty wraz z załącznikami

należało przesłać w terminie do 31 marca 2018 r. na adres Organizatora

 

Fundacja PRO OMNIBUS

87-720 Ciechocinek, Park Zdrojowy 1

 

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW

 

1.    Borkowski Szymon     „She’s so high”

2.    Błach Patrycja     „You are the reason”

3.    Borowiak Jagoda     „Do grającej szafy grosik wrzuć”

4.    Burchardt Dominik     „Imię deszczu”

5.    Czeszel Kamil     „Wierzę w lepszy świat”

6.    Chlewiński Maksymilian     „Radio Hello”

7.    Czaman Anna     „The Rose”

8.    Dubanowska Amelia     „There You’ll be”

9.    Dul Bartosz     „Przeżyj to sam”

10.      Fabia Maria     „Wszyscy chcą kochać”

11.      Grzybicka Alicja     „Clearly”

12.      Hankus Mateusz     „Siedem czerwonych róż”

13.      Ilminowicz Anna     „Hopelessly devoted to you”

14.      Kasprzyk Kinga     „Nie poddam się”

15.      Kopaczewski Michał     „List do M.”

16.      Kryś Joanna     „Bez Ciebie”

17.      Kujawski Kacper Karol     „Naiwni”

18.      Kuźmiczuk Emilia     „Różowa piosenka”

19.      Mateuszuk Robert     „Sen o Warszawie”

20.      Mech Daniel     „Zagubiony”

21.      Mikołajczak Natalia     „Rise like a Phoenix”

22.      Nykiel Aleksandra     „New York”

23.      Okręglicki Marek     „Dni których nie znamy”

24.      Obiegała Matylda     „Śliczna, higieniczna”

25.      Orłowska Aleksandra     „All by myself”

26.      Paszkiewicz-Garczarek Sylwia     „Śpiewaj Jidl, mitn, fidl”

27.      Pawłowska Kaja     „Kaktus”

28.      Poliński Dawid     „Taka miłość w sam raz idealna”

29.      Pongowska Viktoria     „Tango Tandresse”

30.      Przyborowska Joanna     „True colours”

31.      Siekierka Natalia     „Rather be”

32.      Szczudlińska Anna     „Dzień za dniem”

33.      Smogulecka Natalia     „Za późno”

34.      Szestak Maksymilian     „Piosenka drewnianych lalek”

35.      Szynd Aneta     „Oh when the saints”

36.      Theresiak Wojciech     „Będziesz moją Panią”

37.      Tomczyńska Marta     „Chcę do Bodzia”

38.      Walczyna Julia     „California dreaming”

39.      Wasilewski Oskar     „Nie patrzę w dół”

40.      Wasiłowicz Szymon     „Cheek to cheek”

41.      Wawrzyk Angela     „Zrozumiesz”

42.      Wawrzynek Marta     „Ruchome wydmy”

43.      Widlarz Agata     „Wracam do domu”

44.      Wiśniewski Michał     „ ? "

45.      Wojciechowska Nikola     „Staruszek świat”

46.      Wolska Julia     „Titanium”

47.      Wójcikowska Monika     „Walka”

48.      Wywiał Magdalena     „Biegnij przed siebie”

49.      Zajdel Agnieszka     „Because of You”

50.      Zakrzewska Agata     „Ballada o tych, co się za pewnie poczuli" 

 

 

Nominowanym osobom do udziału w Festiwalu gratulujemy !